Organizace

Kurz je dvouletý. Každý rok zahrnuje 6 víkendů (úvodní víkend prvního roku je prodloužený a je o podzimních prázdninách). O letních prázdninách po prvním roce kurzu je týdenní pobyt mimo Prahu, tzv. LIFT CAMP.

Kvůli tomu, aby měl celý kurz nějaký smysl, aby Ti opravdu něco dal, ale také kvůli určité „kompaktnosti“ celé skupiny je přihlášení závazné a vyžadujeme účast na každém víkendu i letním výjezdu.  


Vedeš či se podílíš na vedení nějakého společenství, tábora apod., nebo se na to chystáš? I Tobě velmi doporučujeme absolvování tohoto kurzu, který poskytne nezbytný osobnostní a duchovní základ pro Tvou službu.  

Termíny

LIFT 1: 25. – 29. 10. 2023
LIFT 2: 8. – 10. 12. 2023
LIFT 3: 26. – 28. 1. 2024
LIFT 4: 8. – 10. 3. 2024
LIFT 5: 19. – 21. 4. 2024
LIFT 6: 31. 5. – 2. 6. 2024

LIFT CAMP: 25. – 30. 8. 2024

LIFT 7: 11. – 13. 10. 2024
LIFT 8: 6. – 8. 12. 2024
LIFT 9: 7. – 9. 2. 2025
LIFT 10: 4. – 6. 4. 2025
LIFT 11: 30. 5. – 1. 6. 2025
LIFT 12: 12. – 14. 9. 2025


Cena kurzu

Za celý kurz se platí účastnický poplatek 4.000 Kč – platí se na začátku kurzu. Organizační tým dělá vše dobrovolnicky, tyto peníze pokrývají materiály a částečně náklady spojené s organizací kurzu, využíváním prostor a ubytováním. Při každém standardním víkendu se navíc vybírá 400 Kč určených na stravu a bezprostřední výdaje během víkendu. Pobyt na letním campu pokrývá účastnický poplatek, výše příspěvku na jídlo a bezprostřední výdaje během campu bude ještě upřesněna.

POZOR: Naším přáním je, aby cena nebyla překážkou pro Tvou účast. Moc prosíme dej nám naprosto bez obav vědět, pokud je pro Tebe částka překážkou. Je možné se domluvit na individuálním řešení. Umožňujeme např. rozložení platby na několik splátek, nahrazení části poplatku zapojením se do nějaké potřebné práce nebo služby apod.

Místo konání

Víkendová setkání probíhají v centru Nazaret, v příjemném prostředí, které je v naší arcidiecézi určeno primárně pro aktivity mladých lidí.

Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice