O co jde?

LIFT 23 je čtvrtý ročník animátorského kurzu pro mladé lidi od 16 do cca 26 let, který pořádá Arcidiecézní centrum mládeže pražské arcidiecéze – ADCM. Stojí na třech základních pilířích: modlitba, společenství, vzdělání.

Anima je latinsky duše nebo život a animátor je každý, kdo chce oživovat a rozhýbávat. Nejdřív sám sebe, aby mohl pak přinášet život ostatním. Animátorství nechápeme jako nějakou zvláštní roli, ale jako postoj. Chceme vidět druhé i svět okolo nás a vnímat spoluzodpovědnost a možnost být aktivně zapojení.

Věříme, že ten pravý a naplněný život dává Hospodin. Ve vztahu s ním můžeme poznávat, kdo doopravdy jsme, co je v nás ukryto a k čemu jsme povoláni. LIFT nepředá hotový recept na život. I když se dozvíš užitečné myšlenky, nápady a zkušenosti, je především pozváním na dobrodružnou cestu objevování sebe sama, tajemství života i Boha.

Proč LIFT?

Název kurzu je symbolický. LIFT znamená v angličtině výtah, ale je to také sloveso, které znamená pozvednout, zvednout, povznést

Když vstupuješ do výtahu, není to proto, abys vystoupil/a ve stejném patře. Naší touhou je, aby kurz nebyl jen o tom „dostatečně“ se vzdělat nebo se „něco naučit“. Toužíme po tom, aby LIFT byly dva roky hledání a pokládání otázek, prohlubování důvěry v Hospodina a poznávání nových možností, nových přátelství ale hlavně vykračování do všeho toho, k čemu nás Bůh sám zve.

Máš před sebou velkou výzvu – život. LIFT nabízí příležitost sebrat odvahu a skutečně žít. Zve k odhodlání nasazovat se pro druhé lidi, pro svět, pro Boží království. Protože tak naplníš svůj život.

 „Chtěla bych nalézt zdviž, která by mě vynesla až k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti.“

sv. Terezie z Lisieux